Search

Yusuf Aydın
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri , ss. 9-18
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Salih DEMİRBİLEK
Orhon Yazıtlarında Geçen t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş İbaresi Üzerine , ss. 47-52
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı
Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi , ss. 53-64
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sahra İpek Edis
Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013) , ss. 131-135
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet ÖNTÜRK
Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra , ss. 137-140
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Derya Kılıçkaya
“Hayâl” ve “Tiyatro” Adlı Mizah Gazeteleri Işığında Osmanlı İstanbul’u Hakkında , ss. 51-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zübeyde Şenderin
Nihâl (H. 1303-1305) Dergisi Üzerine Bir İnceleme , ss. 80-95
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Bilgin Güngör
Söylem Analizinin Açılımları ve Romanda Bilgi İktidar İdeoloji , ss. 108-114
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Dilara Pınar ARIÇ
Ömer SOLAK (2014), Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem, Ankara: Nobel Kitap 214 s. , ss. 114-126
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

ERGİN JABLE
KOSOVA – PRİZREN ŞEHRİNDE GÜMÜŞÇÜLÜK ZANAATINDA BAZI TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE , ss. 1-24
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nebahat Sülçevsi
İSTVAN VASARY’NİN KUMANLAR VE TATARLAR /OSMANLI ÖNCESİ BALKANLARDA DOĞULU ASKERLER (1185-1365)/ ISBN 978-975-08-1310-8 , ss. 116-126
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Derya Kılıçkaya
HAYRULLAH EFENDİ VE “ŞIK BEYLER” (SİVİLİZELER\CENTİLMENLER) , ss. 35-50
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cafer Özdemir
POYRAZ, Yakup, Tayyar Mahmud Paşa ve Divanı, Etüt Yayınları Samsun, 2014, ISBN 978-605-4426-30-0, 215 s. , ss. 151-152
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Veysel Ergin
VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE: BEKİR SITKI ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI , ss. 38-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir Koç
KÜLTÜRDİLBİLİM: Temel Kavramlar ve Sorunlar, Editör: Olena KOZAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014. , ss. 131-132
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Jupargül KANIYAZOVA
SH. SEİTOV’UN ROMANLARINDA PSİKOLOJİK ANALİZ , ss. 51-55
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İrina PRUŞKOVSKA
TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ , ss. 66-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Erdem Uçar
Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında II: alık Üzerine , ss. 63-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet Soyuçok
Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi , ss. 81-82
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nuh TOZLU
Balcı, Mustafa (2014), Türkçe–Arsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme, Çizgi Kitabevi Yayınları, 158 s., Konya , ss. 196-200
Summary | Abstract | Full Text (PDF)