Summary


Kelile ve Dimne’de Arkaik (Eskicil) Ögeler
Çalışmamıza dayanak oluşturan manzum Kelile ve Dimne adlı eser, Milan Adamovic’in yazarı bilinmeyen Semih Tezcan’ın 14.yüzyıl yazarı Mes’ud bin Ahmed tarafından kaleme aldığı düşünülen bir eser olarak bilinmektedir. 14. yüzyıl Oğuz Türkçesine dayalı olarak oluşturulmuş bu eser, bünyesinde barındırdığı arkaik ögelerle zengin malzemelere sahiptir. Bu çalışmada, arkaik öğe olarak düşündüğümüz sözcükler, Türkoloji içerisinde arkaizm üzerine yapılan çalışmalardan farklı olarak ses, şekil ve söz varlığı açısından başlıklara ayrılmış ve her başlık içerisinde yer alan ögelerin Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ekseninde ifade etmiş olduğu değer ortaya konmak istenmiştir. Arkaik ögeler konusu, Eski Anadolu Türkçesi dönemine yönelik tartışmalardan olan Karışık Dilli Eserler mevzusu ile kısmen ilişkilidir. Bu çalışmada, 14.yüzyıl Oğuzcası içerisinde yer alan Doğu Türkçesine özgü özelliklerin “yeni bir yazı diline geçerken önceki yazı dilinden faydalanma ilkesinden hareket edilip edilmediği” ya da bu özelliklerin “bireysel tercihlerden ileri gelip gelmediği” sorgulanmak istenmiştir.

Keywords
Arkaizm, Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesi, Doğu Türkçesi.