Summary


Eski Türkiye Türkçesinde Küçültme, Sevgi, Şefkat ve Acıma İşlevli Ekler
Bu makalede Eski Türkiye Türkçesindeki küçültme, sevgi, şefkat ve acıma işlevli ekler ele alınmıştır. Dil bilgisi kitaplarında “küçültme” başlığı altında incelenen eklerin işlevlerine bakıldığında sadece küçültme olmadığı görülür. Küçültme işleviyle beraber yerine göre sevgi, şefkat ve acıma işlevini de üstlenmektedir. Bu sebeple, söz konusu eklerin küçültme dışında buna benzer işlevleri de üstlenmesi sebebiyle yeniden adlandırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada Eski Türkiye Türkçesi metinlerinden hareketle bu dönemde küçültme sevgi, şefkat ve acıma anlamı katan +(A)ç, +Ak, +CA, +cAK, +cAgIz, +cIk, +Cuk, +cUgAz, +kInA, +lAk, +rAk/+IrAk/+UrAk ekleri tespit edilmiş. Bunlar dışında doğrudan küçültme ifade etmeyen ancak benzetme yoluyla +sI, +msI ~ +msa, +mtI, +mtIk, +mtIl, +CIl/+CUl, +rAk/+IrAk/+UrAk, +sagı/+sagu eklerinin de getirildiği renk ve tat bildiren kelimelerin anlamına azaltma, küçültme ifadesi kattığı tespit edilmiştir.

Keywords
Eski Türkiye Türkçesi, küçültme, sevgi, şefkat, ek.