Summary


Kıpçak Sahası Türk Destanlarındaki Kadın Kahramanlara Dair Bazı Tespitler
Türk destancılık geleneği, derlenmiş yüzlerce örnekten dolayı çok zengin bir gelenektir. Bu destanlarda Türklerin tarihi, kültürü, inançları anlatılmış ve aynı zamanda ekonomik, kültürel, sosyal vb. gibi pek çok konu işlenmiştir. Türkler, ataerkil aile yapısına sahip oldukları için destanları da daha ziyade bu yapı üzerine inşa olmuştur. Bunun neticesinde Türk destanlarında başkahramanlar genelde erkeklerden oluşmuştur. Buna rağmen, bunun aksi durumlar da söz konudur. Nitekim kadınlar da Türk destanlarında başkahraman olabilmektedir. İşte bu araştırmada, kadınların başkahraman olduğu veya birincil derecede yer aldığı “Canıl Mırza”, “Ayman-Şolpan”, “Kırk Kız”, “Zayatülek ile Hıvhılıv”, “Tülek-Susılu” vb. gibi Kıpçak sahasına ait Türk boylarının bazı destanları incelenmekte ve bu destanlarda yer alan kadın kahramanların özellikleri üzerinde durulmaktadır. Böylece destanlara yansıyan kadının, Türklerin yaşam tarzından kaynaklanıp kaynaklanmadığı irdelenmektedir.

Keywords
Kıpçak, Türk, destanlar, kadın, kahraman.