Summary


Mızarlı Âşık Memet ve Sarıkız
Ozan baksı edebi geleneğini sürdüren Âşık edebiyatı temsilcisi söz ustalarının önemli vasıflarından birisi hazırlıksız söz söyleme yani irtical kabiliyetidir. İrticali söz söyleme yeteneğinin insanların günlük yaşamlarına aks edecek kadar yerleştiği; hatta âşık olma iddiasında bulunmayan yöre halkının dahi bu kabiliyetle mücehhez olduğu Barak Ovası yahut Barak Yöresi birçok âşığa ev sahipliği yapar. Mızarlı Âşık Memet de zikredilen doğaçlama söz söyleme kabiliyeti ile ün yapmış, katıldığı yarışmaların tamamında “Besteli Doğmaca Türkü” dalında birincilikler elde ederek yörede haklı bir üne kavuşmuştur. Makalede Âşık’ın ailesi, uzak akrabaları, yakın arkadaşları, köylüleri ve yörenin ileri gelenleri ile yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında Mızarlı Aşık Memet’in hayatı, sanatı ve eserleri aktarılacaktır.

Keywords
Mızarlı Âşık, Sarıkız, Barak, besteli doğmaca türkü, irtical