Summary


Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler
Kutadgu Bilig’in ilmî neşri 1947’de Reşit Rahmeti Arat tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu neşir, eserin mevcut üç yazmasına dayanmaktadır. Arat, uzun bir mesainin neticesinde Kutadgu Bilig metnini hazırlamayı başarmıştır. Arat’ın kendi neşri hakkındaki açıklamalarının elimize ulaşmamış olması, bizler için büyük bir talihsizlik olmuştur. Kutadgu Bilig’in neşredilmesinin üzerinden 70 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında neşir ve neşrin dizini hakkında birçok yeni okuma ve anlamlandırma teklifi sunulmuştur. Neşirdeki sorunlu her kelime ve ibare yeniden değerlendirilmelidir. Makalede, Kutadgu Bilig neşrindeki ötüken begi ibaresi üzerinde durulacaktır.

Keywords
ötüken begi, ebügen, Kutadgu Bilig, Moğolca kopya