Summary


Gözlem ve Yazılı Kaynaklara Göre Kazaklarda Evlilik Âdetleri
Her ülkenin, her toplumun, her millettin kendilerine mahsus asırlarca değerini, önemini koruyarak devam edegelen âdet ve gelenekleri vardır. Kazaklarda ve diğer Türk boylarında evlenme konusu çok önemli ve kutsaldır. Zira belirli bir toplumun oluşması ve devamı için ilk şart aile kurmaktır. Bunun yolu ise evlilikten geçmektedir. Kazaklarda evlilik âdetleri çok zengindir ve çok aşamalıdır. Bu aşamalar; kız isteme, kuda tüsü, kalın mal, kız uzatu düğünü, düğün merasimi ve düğün sonrası yapılan kimi uygulamalardan oluşmaktadır. Kazaklarda ‘üilenu onay, üi bolu kiyın / evlenmek kolay, aile olmak zordur’ şeklinde bir atasözü vardır. Bunun anlamı şudur: İki genç insan evlendikten sonra bazı zorluklarla karşılaşabilirler; her şey düşündükleri gibi olmayabilir. Zira bu zorluklara dayanabilmeleri açısından, düğünlerde söylenen dilek ve nasihat şeklindeki sözler önemi büyüktür.

Keywords
Kazak Türkleri, kültür, gözlem, yazılı kaynak, evlilik âdetleri.