Summary


Elektronik Sözlük Tipolojileri ve Lexica Örneği
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sözlükbilim alanında yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de elektronik sözlüklerdir. Elektronik sözlükler, genel olarak dört türde hazırlanmaktadır: elde taşınır (cep) elektronik sözlükler, yoğun disk elektronik sözlükler, çevrim içi elektronik sözlükler ile yazılım ve uygulama elektronik sözlükleri. Sözlükbilimde kuramsal ve uygulamalı alanlarda yaşanan hızlı gelişme, sözlük kullanıcılarından sözlük hazırlayıcılarına kadar tüm sözlük paydaşları açısından sözlük tipolojileri hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Sözlük tipolojilerinin bir alt türü de elektronik sözlük tipolojileridir. Alanyazında farklı araştırmacılar tarafından hazırlanan elektronik sözlük tipolojileri yer almaktadır. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle tipolojilerin de güncelleştirilmesi gerekmiş ve bu doğrultuda eklemeler yapılmıştır. Bu çalışmada, sözlük ve elektronik sözlük kavramları hakkında genel bilgiler verildikten sonra, alanyazında yer alan elektronik sözlük tipolojileri incelenmiştir. İncelemenin ardından, Lexica elektronik sözlük özelinde söz konusu tipolojiler değerlendirilmiş ve elektronik sözlük tipolojilerinin bugünde ve gelecekte alanı yansıtma açısından eksi ve artıları belirlenmiştir.

Keywords
elektronik sözlük, elektronik sözlük tipolojisi, sözlük, sözlük tipolojisi, sözlükbilim