Summary


Eski Türk Yazıtlarında Geçen Ügüz Ve Sub Kelimeleri Üzerine Bir İnceleme
Bu makalede Eski Türk yazıtlarındaki akarsu adlarında geçen ügüz ve sub kelimeleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Öncelikle yazıtlarda geçen ügüz ve sub kelimeleri tespit edilmiş ve bu kelimelerle birlikte kullanılan akarsu adları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eski Türk yazıtlarında geçen otuz dokuz akarsu adının on birinde ügüz veya sub kelimelerinin birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kelimelerle birlikte kullanılan akarsular hakkında bilgi verilmiş ve yazıtlarda tespit edilen örnekler verilmiştir. Ügüz kelimesinin tarihî Türk lehçelerinde kullanım sıklığı bulunmaktadır. Sub kelimesinin ise “kutsal ruh”, “ülke” veya ad aktarması yoluyla “akarsu” anlamlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Ügüz ve sub kelimelerinin herhangi bir yönden belli bir su kütlesini ifade edip etmediği belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Eski Türk Yazıtları, Türk Akarsuları, Ügüz, Sub