Summary


Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Adlı Eserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine
Sözlükler söz varlığını içeren birincil kaynaklardandır. Söz varlığı ise bir dilin kültürü ve zenginliği hakkında bilgi vermektedir. Dil içerdiği söz varlığı ögeleriyle kendini tanımlar ve çevresindeki nesneleri anlamlandırır. Bu yönüyle dili oluşturan bu söz varlığı ögelerinin tespiti dile yarar sağlamaktadır. Bu amaçla çeşitli eserlerin söz varlığını içeren metin ve şair sözlükleri hazırlanmalıdır. Dilde var olan sözcük ve sözcük grupları bu kaynaklardan taranarak sözlüklere kazandırılmalıdır. Bu çalışmada bu düşünceye yönelik olarak Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam adlı eserinde olup Türkçe Sözlük’te olmayan deyimler tespit edilmiştir. Böylece TDK tarafından hazırlanan 2011 baskılı Türkçe Sözlük’ün daha kapsamlı bir biçime dönüştürülmesi için bu sözlüğe katkı sağlamak amaçlanmıştır. Deyimlerin Türkçenin içerisindeki yeri düşünüldüğünde bu gibi çalışmalar oldukça önem kazanmaktadır.

Keywords
Sözlük, Söz Varlığı, , Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam, Deyimler.