Summary


Bahaeddin Özkişi’nin Hikâyelerinde Değerler Eğitimine Yönelik İletiler.
Öz Sosyal bir varlık olan insan, doğduğu toplumun gelenek-görenek, yaşayış ve değerleri başta olmak üzere pek çok konudan etkilenerek büyür ve gelişir. Hayatın önemli bir parçası olan değerler, son yıllarda eğitimin de üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı, “Değerler Eğitimi” projesiyle bu konuda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda değerlerin çocuklara aktarılmasında etkili bir kaynak olan edebî eserler de önem kazanmıştır. Bu makalede Milli Eğitim Bakanlığının “100 Temel eser” projesinde eseri bulunan yazarlardan biri olan Bahaeddin Özkişi’nin hikâyeleri “Değerler Eğitimi” açısından incelenmiştir. Bu incelemede Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018), Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda (2018) ele alınan değerlerden en temel yirmi üç adet değer seçilerek oluşturulan değerler listesi kullanılmıştır. Bu değerler; adalet, alçakgönüllülük, cesaret, cömertlik, çalışkanlık, dayanışma, dürüstlük, eşitlik, fedakârlık, güvenilirlik, işbirliği, merhamet, misafirperverlik, özgüven, paylaşım, sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefa ve yardımseverlik değerleridir. Araştırmanın kaynağını “Bahaeddin Özkişi’nin Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise Bahaeddin Özkişi’nin “Göç Zamanı” adlı kitabında toplanan 70 adet hikâye incelenmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmakta olup ilk bölümde kavramlar ile ilgili açıklamalar, ikinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümde bulgular, dördüncü bölümde de sonuç kısmı yer almaktadır. Çalışmanın bulgularına göre Bahaeddin Özkişi’nin hikâyelerinde, değer listesinde bulunan değerlerin birçoğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan Bahaeddin Özkişi’nin hikâyelerinin “Değerler Eğitimi” faaliyetlerinde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Bahaeddin Özkişi, Değer, Değerler Eğitimi.