Summary


Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme.
Bu yazıda Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet adlı ansiklopedik sözlüğü ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, eserin türü olan ansiklopedik sözlük hakkında birtakım bilgiler verildikten sonra Necip Asım’ın hayatı, eserleri ve Lügat-ı Musâhabet hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde, Lügat-ı Musâhabet’in sözlükbilimsel bağlamda bünyesinde bulundurduğu yapılar tespit edilerek, sözlükbilimsel incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sözlükbilimsel inceleme dahilinde Lügat-ı Musâhabet’in tematik dizini çıkartılarak, eserin bünyesinde barındırdığı konular sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise eserin Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe dizini hazırlanmıştır.

Keywords
Lügat-ı Musâhabet, Necip Asım, Sözlükbilimsel İnceleme, Ansiklopedik Sözlük