Summary


Muğla-Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice, Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyareti.
İnsanoğlu kendini ifade etmek adına dünden bugüne pek çok yolu denemiştir; mağara duvarlarından başlayan resim-yazı serüvenini çeşitli araçlarla ve gelişmeler bağlı olarak - yazının icadı, matbaanın keşfi, teknolojik gelişmelere bağlı görsel medya, internet gibi- günümüze dek taşımıştır. Duvar yazıları da insanın kendini ifade etmesine yarayan en eski araçlardan biri olup graffiti adıyla güncelliğini korumaktadır. Halk kültürü bağlamında özellikle erkeklerin geçiş dönemlerinden biri sayılan “askere gitme” sürecinin başlangıcından bitimine kadar gerçekleştirilen pek çok pratik halkbiliminin konusu oluşturmaktadır. Muğla İli Menteşe İlçesine bağlı üç mahallede gerçekleştirilen çalışmada askere gitmeden önce gençlerin duygularını ve düşüncelerini duvar yazıları yoluyla paylaştıkları gözlemlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Bu duvar yazılarında askerliğin önemi, süresi, gurbet, ayrılık, sitem, vasiyet, aşk gibi pek çok konuya yer verildiği görülmektedir. Yazıların yanı sıra basit çizimler de dikkat çekmektedir. Ayrıca Dirgeme mahallesinde bulunan bir Eren mevkiinde yine askere giden gençler tarafından yazılmış üst üste bırakılmış pek çok yazılı taş da tespit edilmiştir.

Keywords
Anahtar Sözcükler: Halk kültürü, askerlik, asker, duvar yazıları, graffiti, Muğla.