Summary


Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız Romanında 27 Mayıs’ı Hazırlayan Süreç ve Sonrası.
1870’lerden itibaren toplumu etkileyen hemen her konuyu, yaşanan tarihî, sosyal ve kültürel değişiklikleri ayrıntılarıyla işleyen Türk romanı; Türk siyasî hayatındaki önemli gelişmeleri ve sancılı süreçleri de okuyucuya yansıtır. Türk toplumunda derin izler bırakan ve Türk siyasî tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 27 Mayıs 1960 İhtilâli, pek çok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla romanlarda işlenmiştir. Böylece günümüzde de etkileri ve sonuçları tartışılan bu askerî müdahale, o günleri yaşayanların hatıralarında ya da tarih kitaplarının sayfalarında kalmayıp romanın kurmaca dünyası içinde de değerlendirilmiştir. Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sevinç Çokum, Karanlığa Direnen Yıldız romanında Demokrat Parti iktidarının son yıllarını, iktidarın muhalefet, ordu, basın ve üniversite ile ilişkisini, 27 Mayıs’ı hazırlayan süreç ile ihtilâl sonrası Millî Birlik Hükümeti’nin uygulamalarını eleştirel bir bakışla ele almıştır. Bu çalışmada 27 Mayıs 1960 İhtilâli’nin bireysel ve toplumsal etkilerinin Karanlığa Direnen Yıldız romanına nasıl yansıdığı sosyolojik okuma yöntemiyle incelenmiştir.

Keywords
27 Mayıs 1960 İhtilâli, Demokrat Parti, Adnan Menderes