Summary


Dede Korkut Oğuznâmeleri Üzerine Yeni Araştırmalar.


Keywords