Summary


Erkeklik ve Şiddet Odağında Murathan Mungan’ın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” Öyküleri
Şiddet, yüzyıllardır insanlığın deneyimlediği ama bir türlü çare bulamadığı en mühim meselelerden biridir. Üstelik modern zamanlarda kan kaybetmek bir yana, aksine çeşitlenerek, gücüne güç katarak varlığını sürdürür. İnsanlar şiddete neden meyleder, ondan neden vazgeç(e)mezler? Özellikle erkeklerin şiddetle kurdukları ilişkinin temelinde ne yatar? Bu sorular sosyolojik tabanlı birçok çalışmada odağa alınmış ve etraflıca tartışılmıştır. Peki erkeklik ve şiddet arasındaki bu ilişkinin edebî çehresi, kurmaca dünyadaki tezahürü hakkında ne(ler) söylenebilir? Bu bağlamda yol gösterici metinlerin başında Murathan Mungan’ın öyküleri gelir. Bu çalışmada, yazarın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” öyküleri bu ilişkinin edebî temsilini tartışmak üzere örneklem olarak seçilmiştir. Birçok ortak özelliği nedeniyle “akraba metin” olarak düşünülebilecek bu öyküler, erkek egemen toplumsal mekanizmalar tarafından cenge zorlanan iki kardeşin sergüzeşti üzerine kuruludur. Dolayısıyla öykülerde vurgulanan ana meselelerin şiddete yönlendirilen erkekler ve şiddet üzerinden sağlanan/pekiştirilen iktidar olduğu söylenebilir.

Keywords
Erkeklik, Şiddet, Hegemonik Erkeklik, Murathan Mungan, Öykü