Summary


Türkiye Türkçesinde Empati Dili (Söylem Çözümlemesi)
Ürettiğimiz söylemler ne basitçe dil kullanımı ne de dilbilimsel bir nesnedir. Söylemler, insanların bilgilerini, değerlerini, görüşlerini, inançlarını, sosyal ilişkilerini, psikolojik ve sosyal altyapılarını, kimliklerini, niyetlerini, yargılarını ve algılamalarını yansıtır. Bu çalışmada da söylemi etkileyen unsurlardan biri olan empatinin dilbilimsel görünümlerini söylem çözümlemesi yoluyla tespit ettik. Derlem alanı olarak söylemlerin taşıyıcılarından biri olan yazılı metinleri tercih ettik. Çözümlemenin odak noktası empati olduğu için toplum ve birey kaynaklı çok sayıda değişken olması sonuçların farklılık göstermesine neden olmuştur. Bu çalışma ile günlük dilde sıkça kullanılmasına rağmen tam olarak anlaşılmamış olan empatinin farklı seviyelerde gerçekleştiğini bu seviyeleri de söylemi oluşturan öznelerin niyetlerine bağlı olarak metinlerde kullandıkları sözcük ve tümce tercihlerinin belirlediğini tespit ettik.

Keywords
empati, empati dili, söylem, söylem çözümlemesi, kurmaca, reklam metni