Summary


Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Bereketli Topraklar Üzerinde Romanındaki Köylüler ve Japon Edebiyatı’ndaki Burakuminler
Edward Fowler, Feodal Japonya’daki kast sisteminin dışında bulunan burakuminlerin Japon Edebiyat’nda tasvirlerini araştıran bir araştırmacıdır. Fowler’ın araştırmalarına göre, burakuminlerin yaşamlarına yabancı yazarlar, burakuminlerin ana akım Japonlardan farklı göründüklerini, onlardan farklı düşündüklerini ve farklı yaşadıklarını düşünmektedir. Yabancılara göre, burakuminler çok ağır koşullar altında yaşamaktadırlar. Ayrıca, burakuminler her zaman kaybedenlerdir. Son olarak, burakumin sınıfı dışındaki yazarlar burakuminler hakkında kurgular yazarlar ve kurgularında, insanların burakuminlere ayrımcılık yaptıklarını anlatırlar. Bu dört ana argüman Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanında desteklenmektedir. Romana göre, 1950 Türkiye’sinde bir kast sistemi olmamasına rağmen, şehirli ve köylü ayrımı çok belirgindir. Para kazanmak ve daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak için şehre göçmüş köylüler, şehirliler tarafından ağır bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktadırlar. Bu ayrımcılığın başlıca sebepleri, köylülerin şehirlileri kendilerinden çok üstün varlıklar olarak görmeleri, şehirlilerin de köylüleri kendilerinden çok aşağıda varlıklar olarak görmeleri olarak söylenebilir. Bu çalışmada, Orhan Kemal’in ünlü romanı Bereketli Topraklar Üzerinde’de anlatılan, para kazanmak ve daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak için köylerinden Adana’ya göç eden üç arkadaşın şehirde yaşadıkları sorunlar analiz edilmiştir. Ayrıca, bu analizler feodal Japonya’da bulunan kast sisteminin dışında kalan ve toplumun en alt sınıfında bulunan burakumin sınıfındaki insanların Japon Edebiyatı’ndaki tasvirleri ile de karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, Fowler’ın Japon Edebiyatı’nda burakuminlerin tasvir edilmesi konusundaki argümanları temel alınarak yapılmıştır. Romanda Orhan Kemal, kendisi köy yaşamına ve köylülere yabancı olmasına rağmen Fowler’ın argümanında burakuminlerin yabancılar tarafından olumsuz tasvir edilmesi gibi, şehirdeki göçmen köylüleri tek taraflı olarak olumsuz tasvir etmiştir. Sonuç olarak, çok farklı toplumlar olsa da Japonya’daki burakuminlerin ve 1950 Türkiye’sindeki şehre göçmüş köylülerin benzer deneyimler yaşadıkları görülmektedir.

Keywords
Karşılaştırmalı Edebiyat, Bereketli Topraklar Üzerinde, köylüler, burakumin, ayrımcılık