Summary


Tezer Özlü’nün Romanı “Çocukluğun Soğuk Geceleri” Üzerine Psikolojik Bir İnceleme
“Çocukluğun Soğuk Geceleri” isimli eser Tezer Özlü tarafından kaleme alınmıştır. Otobiyografik bir nitelik taşımaktadır. Tezer Özlü bipolar bozukluktan mustariptir. İntihara teşebbüs etmiş, elektroşoklara maruz kalmış, haloperidol kullanmıştır. Her türden bireysel özgürlüğü savunan, devrimci bir yazardır. Yaşadığı olaylar zaman zaman yaşama sevincini yok etmiştir. Birden çok evlilik yapmıştır. Aile hayatında ve kocalarında çoğunlukla aradığı mutluluğu bulamamıştır. Hayatı sorgulayan, mücadeleci bir karakteri vardır. Yaşadığı sıkıntılarda yılmadan yeniden toparlanmayı bilir. Özlü’nün yaşadıkları, Türkiye’de bir bireyin genel anlamda çocukluktan yetişkinliğe nasıl bir evrim süreci geçirdiğinin bir özeti gibidir. Baskıcı bir baba ve korumacı bir anne etrafında şekillenen aile kültürü, çocuğun yaşamında derin yaralar açabilmektedir. Yaşanmışlıklar, gelecekte seçimleri ve davranış biçimlerini belirlemektedir. Aile, okul, toplum baskısı ve cinsel yasaklar bireyleri hasta etmektedir. Psikolojik/ekonomik/fiziksel/cinsel şiddet insan haklarını içselleştirememiş, geri kalmış toplumlarda bir kültür hâline gelmiştir. Yaşanan tüm bu sıkıntılar insan hayatını yaşanamaz bir duruma getirmektedir. Bu makalede “Çocukluğun Soğuk Geceleri” adlı roman psikolojik olarak incelenmiştir. Makalenin başında psikolojik roman ile ilgili bilgi verilmiştir. Psikoloji ile edebiyat birbirlerini tamamlar niteliktedir. Esasında her roman psikolojiyi içinde barındırmaktadır. Psikolojiyle ilgili çalışmalar ilerledikten sonra edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişki daha da ilerilere taşınmıştır. Romanda toplumu oluşturan birey ve kurumlar sorgulanmakta olup yozlaşmış şiddet ve baskı kültürünün çağdışı yaklaşımları sergilenmektedir. İstismarın ve yasakların olduğu bir ülkede mutluluktan söz edilemez. Mutluluk her zaman olduğu gibi gelişimini tamamlamamış zihinlerin engeline takılmaktadır.

Keywords
Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri, Psikoloji, Bipolar Bozukluk, Toplumsal baskı