Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur İsimli Eserinin Oluşum Süreci
(Creation Process Of Necip Fazıl’s Piece Çöle İnen Nur )

Yazar : Aslıhan Pulat    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 151-156


Özet
Necip Fazıl, 1948 yılında Büyük Doğu dergisinde, “Çöle İnen Nur” başlıklı haftalık olarak tefrika edilen bir yazı serisine başlar (1948-1950). Bu yazılarda o, eski bir geleneği, “siyer” geleneğini canlandırır. Peygambere olan sevginin en içten duygularla dile getirildiği bu yazılar sonrasında O Ki O Yüzden Varız adı ile 1961 yılında kitaplaştırılır. Akabinde aynı eser, 1969’da Çöle İnen Nur adı ile yeniden yayımlanır. Bu yazıda her iki eserin de oluşum şekli ele alınacak ve 1969 yılına gelindiğinde eserde isim değişimine gidilmesinin sebepleri açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nur, Peygamber, Necip Fazıl, Büyük Doğu

Abstract
In 1948, Necip Fazıl started a series of articles titled as “Çöle İnen Nur” published weekly in Büyük Doğu magazine(1948-1950). In the articles, Necip Fazıl revives an old tradition, the “siyar” tradition.Those articles in which the love for prophet is most genuinely expressed are later in 1961 compiles into a book named O Ki O Yüzden Varız to be republished in 1969 with the name Çöle İnen Nur. In this paper, the creation process of both pieces will be discussed and the reasons why there have been a name change in 1969 will be explained.

Keywords
Nur(light), Prophet, Necip Fazıl, Büyük Doğu