Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler
(Some Assessments on the Ötükän Bägi in the Qutadgu Bilig )

Yazar : Erdem Uçar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 106-114


Özet
Kutadgu Bilig’in ilmî neşri 1947’de Reşit Rahmeti Arat tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu neşir, eserin mevcut üç yazmasına dayanmaktadır. Arat, uzun bir mesainin neticesinde Kutadgu Bilig metnini hazırlamayı başarmıştır. Arat’ın kendi neşri hakkındaki açıklamalarının elimize ulaşmamış olması, bizler için büyük bir talihsizlik olmuştur. Kutadgu Bilig’in neşredilmesinin üzerinden 70 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında neşir ve neşrin dizini hakkında birçok yeni okuma ve anlamlandırma teklifi sunulmuştur. Neşirdeki sorunlu her kelime ve ibare yeniden değerlendirilmelidir. Makalede, Kutadgu Bilig neşrindeki ötüken begi ibaresi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
ötüken begi, ebügen, Kutadgu Bilig, Moğolca kopya

Abstract
The scholarly edition of Qutad?u Bilig was carried out by Reşit Rahmeti Arat in 1947. This edition is based on the three manuscripts of the work. As a result of long work, Arat succeeded in preparing the edition of Qutadgu Bilig. It has been a misfortune that Arat’s explanations on his edition have not been come to us. It has been 70 years since Qutadgu Bilig was edited. During this time, many new readings and meanings have been suggested about the edition and edition’s index. Any problematic expression and word in the edition should be re-evaluated. In the article, I will focus on the ötükän bägi in the edition of Qutadgu Bilig.

Keywords
ötükän bägi, äbügän, Qutad?u Bilig, Mongolic copy