Hilmi Yavuz'un His Dünyası: "Hüzün ve Ben"
(Emotions World Of Hilmi Yavuz: "Sorrow and Me" )

Yazar : Funda Çapan Özdemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 143-150


Özet
Çalışmanın amacı, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Hilmi Yavuz’un denemelerinden oluşan “Hüzün ve Ben” adlı eseri, yazarın hissîliği ve seçtiği konular bağlamında incelemektir. Hilmi Yavuz’un şiirlerinde ve denemelerinde başta hüzün hissi olmak üzere çeşitli hislere hitap etmesi, çeşitli insanları, olayları veya mekânları bu hisler aracılığıyla yorumlaması ilgi çekicidir. Bu bakımdan yazar, bir farkındalık fikri ve hissiyle edebî bir eser oluşturmanın yanı sıra diğer yazarların his dünyalarına dair göndermelerde bulunur. Şiir, bilhassa hislere hitap eden bir edebî türdür; bu bakımdan şâir kimliğiyle ön plana çıkan Hilmi Yavuz’un denemelerine yansıyan his dünyası ayrı bir önem taşır. His-geçmiş zaman, his-bugün ve his-gelecek ilişkisini okurlara farklı açılardan aktarabilen bir yazardır. Kendi “ben”ine dikkat çekmek amacıyla çeşitli anlatım tekniklerini kullanır. His ve şiirsellik ilişkisini Türk ve dünya edebiyatında misaller vererek her yönüyle anlatmaya çalışır. Hatıralarına ait hislerini sanatkârane bir üslûpla dile getirir. Bu gibi özellikleriyle dikkati çeken yazarın eserinde hislerin yeri ve işlevi, çalışmamız içinde çok yönlü olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Deneme, his, fikir, hüzün, sanat.

Abstract
The purpose of this study is to examine "Hüzün ve ben (Sorrow and Me)" work that consists of the essays of Hilmi Yavuz, one of the leading Republic Period Turkish literature authors, in terms of the author's sentimentality and the selected subjects. It is interesting that in his poems and essays Hilmi Yavuz addresses to various feelings mainly including sorrow and interprets various people, events or places in scope of these feelings. In this scope the author not only creates a literary work with an awareness idea and feeling but also makes references to the sentimental worlds of other authors. Poem is a literary type that especially addresses to the feelings; therefore the sentimental world that is reflected to the essays of Hilmi Yavuz, who stands out with his poet identity, has an individual importance. He is an author capable of relaying the feeling-past, feeling-today and feeling-future relations to the reader from different angles. He uses various narration techniques to draw the attention to his own "me". He tries to explain the relation of feeling and poeticalness from every aspect by giving examples from Turkish and world literature. He expresses his feelings on his memories in an artistic style. The place and function of the sentiments in the work of the author who draws the attention with such features, is tried to be presented from various aspects within our study.

Keywords
Essay, feeling, idea, sorrow, art.