Muğla-Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice, Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyareti.
(Muğla-Mentese District Doğanköy, Yenice, Dirgeme Neghborhoods Soldier Graffiti and Visit to Saint “Eren” )

Yazar : Ümral Deveci    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 130-162


Özet
İnsanoğlu kendini ifade etmek adına dünden bugüne pek çok yolu denemiştir; mağara duvarlarından başlayan resim-yazı serüvenini çeşitli araçlarla ve gelişmeler bağlı olarak - yazının icadı, matbaanın keşfi, teknolojik gelişmelere bağlı görsel medya, internet gibi- günümüze dek taşımıştır. Duvar yazıları da insanın kendini ifade etmesine yarayan en eski araçlardan biri olup graffiti adıyla güncelliğini korumaktadır. Halk kültürü bağlamında özellikle erkeklerin geçiş dönemlerinden biri sayılan “askere gitme” sürecinin başlangıcından bitimine kadar gerçekleştirilen pek çok pratik halkbiliminin konusu oluşturmaktadır. Muğla İli Menteşe İlçesine bağlı üç mahallede gerçekleştirilen çalışmada askere gitmeden önce gençlerin duygularını ve düşüncelerini duvar yazıları yoluyla paylaştıkları gözlemlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Bu duvar yazılarında askerliğin önemi, süresi, gurbet, ayrılık, sitem, vasiyet, aşk gibi pek çok konuya yer verildiği görülmektedir. Yazıların yanı sıra basit çizimler de dikkat çekmektedir. Ayrıca Dirgeme mahallesinde bulunan bir Eren mevkiinde yine askere giden gençler tarafından yazılmış üst üste bırakılmış pek çok yazılı taş da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Halk kültürü, askerlik, asker, duvar yazıları, graffiti, Muğla.

Abstract
Human beings have tried many ways to express themselves from past to present; they have brought the painting and writing adventure starting on the walls of the cave up to today with various tools and developments such as the invention of the writing, the discovery of the printing press, the visual media depening on technological developments and the internet. Graffiti is one of the oldest tools for expressing oneself and still keeps up-to-date with its own name. In the context of folk culture, many practices performed from the beginning to the end of the process of going to the military service, which is particularly considered as one of the transition periods of men, constitute the subject of folklore. In the study conducted in three neighborhoods of Mentese District of Mugla, it was observed and photographed that young people shared their feelings and thoughts through graffiti before going to military service. It is seen that many subjects as the importance and duration of military service, homesickness, separation, reproach, testament and love are mentioned in these graffiti. Besides the writings, simple drawings also attract attention. In addition, many written stones piled on each other were also detected, written by the youth going to military service in an Saint (Eren) locality in Dirgeme neighborhood.

Keywords
Key Words: Folk culture, military service, soldier, graffiti, Muğla.