Temsil Değerleri ve Yenidenleşme… Necip Fazıl Şiirinde “Hiç”lik
(Representations And Refreshing… Nothingness in Necip Fazıl Poetry )

Yazar : Fatih Arslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 174-179


Özet
Türk şiir geleneği içinde anlam değerleri söz konusunda olduğunda Necip Fazıl farklı bir değer olarak karşılar bizi. Şiirin kökünü yüküne bağlayan, zor bilmeceleri mısralarında dindiren şair, ruhunu sıkan pek çok konuyu sağlam bir derinlikle cevaplama gayretindedir. Çile’nin ördüğü ruh hali inanç ve inançsızlık boyutlarında çelişkiler yaşasa da çoğu kez olumludan yana bir tavır sergilemiştir. Bu yönüyle Necip Fazıl şiir poetiği bir sanatsal sunum olmanın ötesine geçerek farklı bir değere, ütopyaya, manifestoya dönüşür. Tabi ki mutlak varlığın sorgulanmadığı bir değer dünyasına. Necip Fazıl’ın şiir boyutunda ele alıp büyüte büyüte bir sınır ihlaline, ihtilaline taşıdığı söz değerlerden birisi de “hiç”lik kavramıdır. Batı metodolojisinin daha çok inançsızlık temelli nihilizmle kuramsallaştırdığı hiçlik, doğu ve İslam felsefesinde farklı anlam yükleri taşımaktadır. Bütün daraltan, boğan yanına rağmen bir açılma, ferahlama öncesidir. Ölüm, yalnızlık, zaman, kader gibi imgesel karşılıklarını şiirine açan Fazıl, küçülmek ve yok olmak yerine “hiç”liği olumlamayı tercih etmiştir. Tek başına soyut bir değer olmasına karşın taşıdığı simgesel yükleri oldukça yoğun olan “hiç”lik N.Fazıl poetikasının da temel açılım niteliklerindendir. Kendince cevapları olan bir kafatası örgütlenmesi içinde anlamını arayan bir değerdir. Bu açıdan bakıldığında Türk şiir geleneğinin anlam yapılanmasında da önemli soruların karşılığıdır. Gerek anlam gerek kelime olarak Çile’nin sağlam kayıt aracısıdır.

Anahtar Kelimeler
Necip Fazıl, şiir, Çile, hiçlik

Abstract
Necip Fazıl meets us as a different value when it comes to mentioning the values of meaning within the Turkish poetry tradition. The poet, who ties the root of the poem to his burden, relieves difficult riddles in his verse, endeavors to answer with a deep depth the many issues that are boring his soul. Even though the mood of the hank stems from contradictions in the dimensions of belief and unbelief, it has often been in favor of a positive attitude. In this respect, the poetic poetry of Necip Fazıl goes beyond being an artistic presentation and becomes a different value, utopia and manifesto. Of course, a world of absolute value is not questioned. One of the promises that Necip Fazıl carried out in his poetry as a tool of magnifying his border and enlarge it to a unda nothing ’is his concept of unda nothing Nec. The nothingness of the Western methodology, which is mostly theorized by nihilism based on disbelief, carries different meanings loads in eastern and Islamic philosophy. The whole constrictor, before the bullshit, is an opening and relief. Fazıl, who opened his imaginary equivalents such as death, loneliness, time and fate to his poetry, preferred to affirm ın nothing ine instead of shrinking and disappearing. Although it is an abstract value alone, it is one of the basic opening qualities of the N. phasical poetics which has a very heavy symbolic charge. It is a value that looks for its meaning within a skull organization that has its own answers. From this point of view, it is the answer to important questions in the construction of the meaning of Turkish poetry tradition. Both the meaning and the word is the robust registration agent of Çile.

Keywords
Necip Fazıl, poem, Çile, nothingness