1 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu-Türkiye/ Haziran  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Alver  
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ‘Devrimciler’ ile ‘Yüz: 1981’ Romanlarından Hareketle 12 Eylül Döneminde Yaşanan Devlet Güdümlü Baskı ve Şiddet Sorunsalı Ss, 5-22
12TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS ‘DEVRIMCILER’ AND ‘YÜZ: 1981’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hıfzı Toz  
ÇAĞDAŞ TÜRKMEN ÇOCUK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Ss, 167-178
SOURCES OF MODERN TÜRKMEN CHILDREN’S LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Fatih Yılmaz  
İNTERNET ORTAMINDA ŞEKİLLENEN SÖYLEŞİ DİLİ ÜZERİNE TOPLUM DİL BİLİMSEL BİR İNCELEME Ss, 179-188
SOCIOLINGUISTIC STUDY ON THE LANGUAGE OF CHAT SHAPED ON INTERNET SOCIETY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste Bahçeci  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler, Ordu: Serüven Kitap, 192 s., ISBN:978-605-4517-38-1 Ss, 189-191


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabit Bayram  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OKUMUŞ, Salih-B. Semiha BAHÇECİ (2012), Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, 118 s., ISBN: 9786053642916 Ss, 192-195


Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş- Duygu Güner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SİVRİ DİLLİ RÜZGÂR, TEPE, Şinasi (2009), Ankara: Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı, 63 s., ISBN 978-605-89624-8-4 Ss, 196-206


Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş- Hanife Çiçekli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KIR KIYISINDA ERKETE ACILAR, İrfan Yıldız (2007), Uzaktan Dizeler Şiir-3, ISBN: 978-9944-5593 -1–7 Ss, 207-214


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami Baskın  
MEMLÛK DÖNEMİ TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN YAPISI Ss, 23-43
THE STRUCTURE OF TURKISH DICTIONARIES IN MAMLUK PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Dağlı  
DİNİ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERİN BİRLEŞTİLMESİ ÜZERİNE Ss, 41-53
ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Ergeç  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ADLI ŞİRİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM Ss, 54-75
A SEMIOTIC APPROACH TO THE POEM OF SEZA KARAKOÇ’S CALLED “FABLE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Irmak  
RASİM ÖZDENÖREN’İN “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM” ADLI HİKÂYESİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM Ss, 76-94
AN APPROACH FROM THE POINT OF LITERATURE SOCIOLOGY TO RASİM ÖZDENÖREN’S STORY NAMED “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Kaplan  
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) KÖYÜNDE BİR EKONOMİK DAYANIŞMA MODELİ: SÜT ALMA / HAB Ss, 95-101
“IN THE VILLAGE OF OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) AN ECONOMIC SOLIDARITY MODEL: MILK PURCHASİNG / HAB”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Mete  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 102-125
EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş- Sabit Bayram  
GÜZİDE TARANOĞU’NUN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ Ss, 126-148
THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş- Beste Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA MEKÂN UNSURU OLARAK DENİZ Ss, 149-166
MARINE IN TANZİMAT REFORM SPACE AN ELEMENT OF THE STORY AND NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |