11 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN

Samsun/ TÜRKİYE  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Arslan  
Erdem Bayazıt Şiirinde Yer Değerleri: Yutan Kentler / Tutan Şehirler Ss,
Place Values in Erdem Bayazıt Poetry: Swallowing Cities / Holding Cities ...
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Aydın  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri Ss, 9-18
The Views of the Students Who Are Learning Turkish as A Foreign Language on Slang
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih DEMİRBİLEK  
Orhon Yazıtlarında Geçen t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş İbaresi Üzerine Ss, 47-52
On Expression t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş In The Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı  
Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi Ss, 53-64
Analysis On Perception Of Language And Literature By Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Kızılören  
Dedem Korkut Kitabı’nda Kullanılan -dı Ekinin İşlevleri Ss, 65-71
Functions of Suffix “-dı” Used In The Dedem Qorqut Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Isa Memishi  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arapça Dilinin Durumu ve Rolü Ss, 73-78
The status and role of the Arabic language in educational institutions at Albanians during the reign of the Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyazıt Bilge Metin  
Geydoğan Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Ss, 79-88
A Contribition to Turkish Dialects Dictionary from Geydoğan Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem Özden  
Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 89-111
An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulla Rexhepi  
Şemseddin Sami’nin Farsça Şiir Üzerine Görüşleri Hakkında Bir Değerlendirme Ss, 113-120
An Analyze on The Assessments of Shemseddin Sami Frashëri about The Persian Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadime Tikbaş Apak  
Kültür Eğitimi ve Bulmacalar Ss, 121-126
Cultural Educatıon and Crosswords
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler Ss, 127-132
Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnac ‘Jug’
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sahra İpek Edis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013) Ss, 131-135
Ahmet Özgür GÜVENÇ (2014), Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013), Gece Kitaplığı, Ankara. 460 s. ISBN 9786053240648
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖNTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra Ss, 137-140
Murat Öztürk (2016) Klasik Türk Şiirinde Merkez Ve Taşra, Kadim Yayınları, İstanbul, 344 s. ISBN-13: 978-9759000752
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |