17 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN

Samsun-Türkiye/ Aralık  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖmer Aksoy  
Sovyetler Birliği'nde Edebî Metinlere İdeolojik Müdahaleler: Beyitler Örneği Ss, 1-10
Ideological İntervention to the Texts of Folk Literature at the Period of USSR: The Examples of Beyits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Arslan  
Behçet Necatigil’in Poetik Tavır Kaynaklarına, Değer Kodlarına: İnanç ve İnanışlar… Ss, 11-17
Behçet Necatigil's Poetic Attitude Resources, Values Codes: Faith and Beliefs ...
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şişman & Elvan Dost  
Trabzon ve Giresun Yöresi Çepnilerinde Eski Türk İnanışlarının İzleri Ss, 18-34
Traces of Ancıent Turkıc Belıefs Among Chepnıes in Trabzon and Gıresun Regıons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Atasever  
Mızarlı Âşık Memet ve Sarıkız Ss, 35-55
Mızarlı Âşık Memet and Sarıkız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi & Caşteğin Turgunbayer  
Türkiye Türkçesinde Gramatik Oksimoron Ss, 56-72
The Gramatic Oxymoron Of In Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten Bulduker  
Edirne’nin Köprüleri Üzerine Bir Tahlil Ss, 73-80
Analysis of The Story ‘Edirne’nin Köprüleri’ (The Bridges Of Edirne)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Efe  
Tarihî Türk Lehçelerinde Alıntı Bitki İsimleri Ss, 81-105
Loan Plant Names in Historical Turkish Dialects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler Ss, 106-114
Some Assessments on the Ötükän Bägi in the Qutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Halil Erzen & Zeki Taştan  
Darbe ve Şiddetin Çıkmaz Sokak'ında Bir Hesaplaşma Ss, 115-127
A Revenge in the Dead End of the Military Coup and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamalbay Palimbetov Sarsenbaeviç Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич  
Признаки Богатырства В Героических Эпосах Ss, 128-134
Kahramanlık Destanlarında Kahramanlık Belirtileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nur Karakeçi  
Behçet Necatigil’in “Abdal Musa” Şiirini Modern Zihniyete Eleştiri Bağlamında Okuma Denemesi Ss, 135-142
Behçet Necatigil's Attempt To Read The Poem “Abdal Musa” In The Context Of Criticism Of Modern Mentality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Çapan Özdemir  
Hilmi Yavuz'un His Dünyası: "Hüzün ve Ben" Ss, 143-150
Emotions World Of Hilmi Yavuz: "Sorrow and Me"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan Pulat  
Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur İsimli Eserinin Oluşum Süreci Ss, 151-156
Creation Process Of Necip Fazıl’s Piece Çöle İnen Nur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şişman & Raushan Muhtarhanova  
Gözlem ve Yazılı Kaynaklara Göre Kazaklarda Evlilik Âdetleri Ss, 157-166
Marrıage Customs in Kazakhs By Observatıon and Wrıtten Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut255
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Tatar Kırılmış  
Çocuklarda Okuma Alışkanlığı ve “Özgür Okuyucu” Modeli Ss, 167-176
Reading Habit for Children and The Free Reader Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi II: Edilgenleştirme Ss, 177-196
Valency Alternation in Turkish II: Passivisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ünal  
Altay Misyoneri Vasili İvanoviç Verbitski: Hayatı, Misyonerlik Faaliyetleri ve Altay Çalışmaları Ss, 197-205
Altaic Apostle Vasili İvanoviç Verbitski: His Life, Missionary Activities and Altai Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cavit Güzel & Orhan Fatih Kuşdemir  
Bir Kent İmgesi Olarak Amasya Elması Ss, 206-221
Amasya Apple as a City Image
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaylieva Ogulbay Kurbanmuratovna  
Typology of Three-Lines Poetry in Uzbek, Turkmen and Karakalpak Poesy Ss, 222-229
Özbek, Türkmen ve Karakalpak Şairlik Geleneğinde Üç-Satırlı Şiir Tipolojisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Michael E. MEEKER Çeviren: Mustafa Levent Yener  
Dede Korkut Etiği Ss, 230-250
The Dede Korkut Ethic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Üzerine Notlar Ss, 251-253
Notes on Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut181
Özet | Abstract | Tam Metin |