8 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu-Türkiye/ Aralık  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBeste Semiha Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA SAĞLIK BAKIMINDAN DENİZ Ss, 1-7
Sea From The Poınt Of Healt In Tanzimat Perıods Storıes And Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Bayram  
MİRAS DİL OLARAK GÖÇMEN TÜRKÇESİ: YENİ BİR KURAMSAL YAKLAŞIM Ss, 8-34
A New Theoretical Agenda: Immigrant Turkish Becomes Heritage Language
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Kılıçkaya  
HAYRULLAH EFENDİ VE “ŞIK BEYLER” (SİVİLİZELER\CENTİLMENLER) Ss, 35-50
Hayrullah Efendi and “Şık Beyler” (Civilised men\gentlemans)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kuzubaş - Handan Bayram  
BİR GAM VE NEŞE ŞAİRİ: NEF’Î Ss, 51-68
A Sorrow And Joy Poet: Nef’î
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim Küçük - Ülkü Ünal  
DEYİMLERDE MİZAHİ UNSURLAR Ss, 69-83
Humorous Elements In Idioms
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Öntürk  
BÂKÎ DİVÂNI’NDA EFSÂNEVİ VE MİTOLOJİK KAHRAMANLAR Ss, 84-100
Mythological And Legendary Heroes In Bâkî’s Divân
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Özdemir - Ahmet Dağlı  
HALK ŞAİRLERİNİN DİLİYLE DEYİMLER Ss, 101-110
Idioms By Expression of Minstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Saraç - Cafer Özdemir  
ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİR GELENEĞİNDE SEVGİLİ TİPİ Ss, 114-123
Type Of Lover In Âşik Style Turkish Poetry Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şişman  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ÖLÜM KARŞISINDA OĞUZ'UN TAVRI Ss, 111-120
Oghuz’s Manner Agaınst The Death In The Dede Qorqut Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Uzun - Zühal KÜLTÜAL  
KAYGUSUZ ABDAL’IN İKİ MESNEVİSİ Ss, 131-140
Kaygusuz Abdal’s Two Masnavis
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Şerif Tiryaki  
ORHON YAZITLARINDA İZAFETİN BİR ÖZELLİĞİ Ss, 141-144
A Feature of The Izafet In The Orhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Ali Gıynaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MODERN ZAMANLARDA YAZILMIŞ BİR DÎVÂN YAHUT KUDEMÂNIN YOLUNDA BİRKAÇ ADIM Ss, 145-150

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Özdemir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: POYRAZ, Yakup, Tayyar Mahmud Paşa ve Divanı, Etüt Yayınları Samsun, 2014, ISBN 978-605-4426-30-0, 215 s. Ss, 151-152

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |