Abstract


Dedem Korkut Kitabı’nda Kullanılan -dı Ekinin İşlevleri
Dedem Korkut Kitabı’nda -dI ekinin gramatikal işlevlerinden biri ölçünlü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bildirme kipi olarak kullanılmasıdır. Ancak Dedem Korkut Kitabı’nda -dI eki, ölçünlü Türkiye Türkçesinde kullanılmayan ikinci bir gramatikal görev daha üstlenmiştir. Doğal olarak aynı ekin iki farklı işlev üstlenmesi, birbirlerinden farklı iki çekimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırmacılar ekin ikinci işlevini tanımadıklarından, ortaya çıkan bu çekim farklılığını yanlış yazma olarak ele almışlardır. Böylece yanlış yazma olarak düşünülen yapılar, onarılarak çevriyazıya aktarılmıştır. Ayrıca -dI ekinin metindeki ikinci işlevinin dikkate alınmaması, ekin geçtiği yapıların anlamlandırılmasını da etkilemiştir. Bu inceleme, -dI ekinin söz konusu ikinci işlevini ele almakta olup bu bağlamda metne yapılan müdahalelerin doğru olmadığını, -dI ekinin metinde yazıldığı gibi çevriyazıya aktarılması gerektiğini savunmaktadır.

Keywords
Dedem Korkut Kitabı’nda -dI eki, -dI ekinin işlevi
Kaynakça