Abstract


Selim İleri’nin Ölüm İlişkileri Adlı Romanında Trajik Bir Karakter: “Cemal”
Türk romanının önemli isimlerinden biri olan Selim İleri, Ölüm İlişkileri adlı romanında kültürel yozlaşmayı, kişiler arasındaki çarpık ilişkiyi, bozuk aile bağlarını, toplumda kabul görmeyen cinsel eğilimleri gözler önüne serer. Esere, gençler üzerinden modern dünyanın getirdiği benlik arayışı; aile, gelenek ve toplum bağsızlığı yansır. Özgürlüklerine düşkün olan bir grup gencin birbirleriyle olan aşk, sevgi, arkadaşlık ilişkileri genellikle olumsuz bir dille okura sunulur. Roman kişilerinden “Cemal”, oldukça sıradışı biri olarak karşımıza çıkar. “Cemal” aynı zamanda romanın en trajik karakteridir. Modern dünyanın meşru bir ilişki biçimi olarak sunduğu eşcinsellik kavramı, “Cemal” karakterinde vücut bulur. Eşcinsel kimliğiyle sürekli ön plana çıkarılan “Cemal” üzerinden, Türk toplumunun eşcinselliğe bakışı ortaya kounulmaktadır. Bilinçaltı dürtülerin ötelenmediği karakterde, kişi kendisini hissettiği gibi topluma kabul ettirmeye çalışır. Bu, “Cemal” açısından hiç kolay olmaz. Özellikle onun erkek arkadaşları tarafından hem cinsel eğilimi hem de geçimini sağladığı çevirmenlik yönü, sürekli aşağılanır ve kendisinin bulunmadığı ortamlarda alay konusu edilir. Cemal, tutkuyla bağlı olduğu arkadaşı “Uğur”dan istediği ilgiyi görmediği için hayatı bir mutsuzluk sarmalına dönüşür. Trajik bir karakter olan “Cemal”in sosyal yaşamı; bilinçaltı ve kolektif bilinçdışı dürtüleri, romanda karakter tahlilinde farklı bir okuma sunmaktadır.

Keywords
Cemal, Eşcinsellik, Modern Çağ, Bağsızlık, Araf
Kaynakça