Abstract


“Yaglakar” Adı ve Karı Çor Tegin Yazıtındaki “Karı” Sözcüğünün Anlamı Üzerine
Türk runik harfli eski Türk yazıtları, ilk keşfedildiği ve yayımlandığı günden bugüne tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır. Türk dili, tarihi, kültürü ve sanatı gibi konularla Türkleri ilgilendirdiği kadar Orta ve İç Asya halklarının da ilgi odağında olmuştur. İlk naşirlerin okuyuşlarından günümüze gelinceye değin her bir sözcük, ibare ve cümle üzerinde binlerce çalışma yapıldı. Bu metinlerin gizemi, üzerinde çalışanların sayısını da gün geçtikçe artırmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde Yaglakar adı, okunuşu ve anlamlandırılması üzerindeki tartışmalar üzerinde durulacak ve Uygurların bu hanedan boyunun adının hem morfolojik hem de anlambilimi bakımından değerlendirmesi yapılacaktır. İkinci bölümde ise Xi’an yazıtı adıyla da bilinen ve birkaç yıl önce bulunmuş Eski Türkçe-Çince iki dilli mezar taşının sahibi olan ve Uygurların ikinci kağanı, Yaglakar Han adıyla da bilinen Moyan Çor Kağan’ın torunu adına yazdırılan Karı Çor Tegin’in adındaki Karı sözcüğünün ne anlam ifade ettiği üzerinde durulacaktır. Karı sözcüğünün öteki eski Türk yazıtlarındaki biçimlerinden de hareket edilerek sözcüğün Moyan Çor Kağan’ın anısına Karı denmiş olması gerektiğine değinilecektir. Karı sözcüğünün Çincesinin tek bir karakter ile yazılmış olmasının nedeni, bu çalışmanın ana hedefini oluşturacaktır.

Keywords
Uygurlar, Eski Türk yazıtları, Yaglakar, Karı Çor Tegin, Karı
Kaynakça