Abstract


Risâle-i Tıbb Adlı Bir Tıp Metni ve Dil Özellikleri

Bu çalışmada Risale-i Tıb adlı bir tıp yazmasının tanıtılması ve başlıca dil özelliklerinin verilmesi amaçlanmıştır. Risale-i Tıb, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Sayfaları kopuk olan yazmanın kırk baptan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu tıp yazmasının kim tarafından yazıldığı ya da istinsah edildiği bilinmemektedir. Anadolu sahasında yazılan metinlere benzer özellikler taşıyan bu yazmadaki bazı ses ve biçim özellikleri yazmanın geç bir dönemde istinsah edilmiş olabileceğini göstermektedir.Keywords

Risale-i tıb, Oğuz Türkçesi, tıp el yazmaları, yazım özellikleri


Kaynakça