Özet


Metin Savaş’ın Çarşamba Karısı Cinayetleri Romanında Kalıp Sözler

Belli durumlarda söylenmiş ve yaşadığı toplumun kültürünü, geleneğini, dini inancını yansıtan sözlere kalıp söz denir. Günlük hayatta konuşma sırasında sık sık kullanılan kalıp sözler; dua-beddua, özür dileme, evlenme, selamlaşma gibi olaylar sırasında kullanılır ve bu şekilde konuşmaya renkli bir görüntü verir. Bu çalışmanın konusunu Metin Savaş'ın Çarşamba Karısı Cinayetleri kitabında yer alan kalıp sözler oluşturmaktadır. Bu kitapta yer alan kalıp sözleri belirlemeye çalıştık ve çeşitli şekilde değerlendirip sınıflandırdık. Sınıflandırma, işlevine göre 15 grupta incelenmiştir. Ardından kitapta yer alan örnekler verilmiştir. Araştırmamızın amacı, bu eserde dualar, beddualar, yemin gibi birçok çeşitli gruba ayrılmış istek, iletişim ve benzeri durumlar için kullanılan kalıp sözleri saptamak ve bu bağlamda Türkoloji’ye katkı sunmaktır.Anahtar Kelimeler

Metin Savaş, Çarşamba Karısı Cinayetleri, Kalıp Sözler.


Kaynakça