Cilt 10/ Sayı 24/ Nisan 2021

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Nisan  2021,  Samsun/ Türkiye