Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ
 
Dede Korkut Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan dil, edebiyat ve kültür bilimi alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimi alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine, Türk dili ve edebiyatı alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.
 
Dede Korkut Dergisi’nde, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimine ait özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları destekleyerek bilim camiasında üretilen bilgileri akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla yeni ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.
 
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilecek çalışma alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir yazı olmalı ya da daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan inceleme olmalıdır.
 
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilecek yazılar makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olabilir. Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.
 
Dede Korkut Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.
 
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, durum açıkça belirtilmek şartıyla dergiye gönderilebilir.  
 
Dede Korkut Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç (3) defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 
 
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’ne aittir.
 
Dede Korkut Dergisi’nde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dede Korkut Dergisi’nde yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin görüşlerini yansıtmaz.
 
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılar, Dede Korkut Dergisi’nin Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu sisteme http://dedekorkutdergisi.com adresinde yer alan "Makale Takip Sistemi" bağlantısından ulaşılabilir. Söz konusu sisteme kayıt yapılıp makale gönderildikten sonra hakem süreciyle ilgili gelişmeler ve hakem değerlendirme raporları yazarlar tarafından bu sistem üzerinden takip edilebilir. 
 
ULAKBİM standart sağlanabilmek için TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verecek, YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda da ORCID kullanılacaktır. ULAKBİM, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin yazarlarından makalelerinde ORCİD bilgisine yer vermelerini talep etmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir URI'dir. ORCİD ID uygulması dergimizin Nisan 2019 sayısıyla birlikte başlamıştır. Dergimize yeni makale gönderecek olan tüm araştırmacı ve yazarların makalelerine ORCID numaralarını eklemeleri gerekmektedir. ORCID numara bilgisi sağlanmayan makalelerin yayımlanması mümkün olmayacaktır. ORCID numarası olmayan araştırıcılar http://orcid.org adresinden ücretsiz kayıt oluşturabililir ve bireysel ORCID numarası alabilirler.