Summary


Özne Türleri mi, Öznenin Özellikleri mi?
Özne, cümle denilen dil birliğinin yüklemden sonra gelen ikinci önemli unsurudur. Türkiye Türkçesi’nde öznenin tanımında, ne olduğunda genel hatlarıyla uzlaşan yazılı kaynaklar; öznenin türleri konusunda ise uzlaşamamıştır. Bunun nedeni öznenin özelliklerinin dilbilgisi ve cümle bilgisini konu edinen çalışmalarda hâlâ bütün yönleri ile net olarak ortaya konulamaması ve belirlenememesidir. Bu çalışmada öznenin özellikleri mevcut dil bilgisi, söz dizimi kitapları, roman, hikâye vb. çalışmalardaki cümle örneklerine dayalı olarak betimlenmiş ve Türkiye Türkçesi’nde özne türlerine dayalı yapılan sınıflandırmaların aslında öznenin özelliklerini oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
özne, özne türleri, öznenin özellikleri, Türkiye Türkçesi