Summary


Türkçede ala Sözcüğü
Türk dilinin çeşitli kaynaklarına baktığımızda ala sözcüğünün geniş bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Tarihî ve çağdaş Türk lehçererinde ala sözcüğü renk bildirmenin yanı sıra canlı türlerini, bitki ve ağaç çeşitlerini, kumaş ve bez cinslerini, hastalıkları, karmaşıklığı, hava durumunu, zaman dilimini, insanın çeşitli hâllerini, yemek türlerini ve hatta soyut kavramları adlandırmak için de kullanılmıştır. Moğolca ve Mançuca gibi dillerde de görülen bu sözcük zamanla anlam değişimine uğramıştır. Türkçede ala sözcüğünün çok renkli anlamının yanı sıra bir de yarı anlamı vardır. Bu makalede ala sözcüğü ve bu sözcükle oluşturulan birleşik kelimeler dikkate alınarak, sözcüğün tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde kullanım alanı belirlenip temel ve yan anlamı ayırt edilmeye çalışılmış, temel anlamdan yan anlama nasıl geçildiği izah edilmiştir.

Keywords
Türkçe, ala Sözcüğü, Tarihî Türk Lehçeleri, Çağdaş Türk Lehçeleri