Summary


Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur İsimli Eserinin Oluşum Süreci
Necip Fazıl, 1948 yılında Büyük Doğu dergisinde, “Çöle İnen Nur” başlıklı haftalık olarak tefrika edilen bir yazı serisine başlar (1948-1950). Bu yazılarda o, eski bir geleneği, “siyer” geleneğini canlandırır. Peygambere olan sevginin en içten duygularla dile getirildiği bu yazılar sonrasında O Ki O Yüzden Varız adı ile 1961 yılında kitaplaştırılır. Akabinde aynı eser, 1969’da Çöle İnen Nur adı ile yeniden yayımlanır. Bu yazıda her iki eserin de oluşum şekli ele alınacak ve 1969 yılına gelindiğinde eserde isim değişimine gidilmesinin sebepleri açıklanacaktır.

Keywords
Nur, Peygamber, Necip Fazıl, Büyük Doğu