Summary


Türk Kültüründe Bit
Kültür, kendini oluşturan tüm maddi ve manevi unsurlarının birleşmesinden meydana çıkan, köklü bir yaşanmışlık ihtiva eden, durağanlıktan uzak dinamik bir yapının adıdır. Bu yapı içerisinde, düne ait olanın bugünün şekillenmesindeki rolü, göz ardı edilmemesi gereken bir husustur ki çalışmamızın ortaya çıkışındaki temel dayanak da bu yaklaşımdır. Bu doğrultuda, Türk halk kültürü içerisinde oldukça renkli ve çeşitli kullanımları ile karşılaştığımız “bit” i masal, efsane, ninni, mani, bilmece, efsane, destan, atasözü, deyim, halk hekimliği, tekerleme gibi unsurlardaki kullanımı ile ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda, öncelikle bitin biyolojik bir terim olarak karşılığına yer verilmiş, ardından halk kültürü unsurları içerisinde bitin hangi maksatla ne şekilde kullanıldığına ve sosyal hayatta bite değinilmiştir.

Keywords
Kültür, halk edebiyatı, bit,