Summary


Türk Folklor ve Kültür Tarihinde Hüseyin Nihal Atsız’ın Yeri
Folklor 19. yüzyıldan bu yana üzerinde en çok durulan, tartışılan ve çalışılan alanlardan biri olmuştur. Folklor ve kültürün geçmişinin, insanoğlunun varlığıyla yaşıt olması, son 2-3 asırdır gündeme gelmesi, üzerinde tartışılması, folklor ve kültürle ilgili bilimsel anlamda pek çok eserin yazılmış olması, folklor ve kültüre olan ilginin giderek artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla folklor ve kültürün malzemelerinin gerek bilimsel ve fikrî, gerekse kurgusal pek çok eserde kullanılır duruma gelmesine zemin oluşturmuştur. Toplumun temel dinamiklerinden olan folklor ve kültür; her geçen gün daha çok esere konu olmuştur. Hüseyin Nihal Atsız folklor ve kültür malzemelerini eserlerinde önemli ölçüde ve bilinçli bir şekilde kullanmıştır. Atsız’ın Türkçü bir kimliğinin oluşu, Türk folklor ve kültürü ile ilgili bilgilere sahip olması, folklorik ve kültürel malzemelere eserlerinde yer vermesine katkıda bulunmuştur. Atsız’ın Türk folklor ve kültürüyle ilgili gerek düşüncelerini ifade ettiği teorik, gerekse folklorik ve kültürel malzemeleri kullandığı kurgusal birçok eserinin olduğu söylenebilir.

Keywords
Folklor, Kültür, Hüseyin Nihal Atsız, Değişim, İdeoloji