Summary


Çocuklarda Okuma Alışkanlığı ve “Özgür Okuyucu” Modeli
Kitap okuma alışkanlığı her ülkenin önemsediği ve bireylerine kazandırmak istediği bir amaçtır. Bu yüzden ilkokul müfredatlarında bu hedefe yönelik konu başlıkları mutlaka yer alır ve uygulanması önemsenir.Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü bir araştırmada ülkelerin okuma seviyelerini karşılaştıran istatistik verisi Türkiye’ye dair rakamların yeterli olmadığını gösterdiği gibi iyi olabilecek örnekleri de değerlendirmeyi elzem haline getirir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitim sürecine eklediği okuma kitapları gerekse yayınevleri tarafından yayınlanan eserlerine bakıldığında nicelik yönünden zengin bir çeşitlilik söz konusu olmasına rağmen henüz çocuk ve kitap birlikteliği beklenen düzeyde değildir. Okuma alışkanlığı açısından İngiltere Türkiye'den daha iyi bir konumdadır. İlkokul öğrencilerinin Türkiye ve İngiltere’de okuma becerisinin ilerletilmesi ve alışkanlığının kazandırılmasına yönelik kullanılan materyaller karşılaştırılarak iki ülke arasındaki farklılıklar üzerinde durulması problemin anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Bu araştırmada Britanya ilkokullarında yürütülen öğrencinin işbirliği yaptığı okuma etkinliklerini simgeleyen okuma kitabı grupları (reading book bands) tanıtılarak okumada sorumluluğun paylaştırılması düşüncesine dikkat çekilecektir.

Keywords
Çocuk edebiyatı, İngiltere'de okuma alışkanlığı modeli, seviyelendirilmiş okuma kitapları.