Summary


Meral Çelen’in Öykülerinde Kadın Sorunları
Meral Çelen Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı öykü ve oyun yazarlarındandır. Bu makalede Meral Çelen'in 1961 yılında yayımlanmış Güllü Güzel adlı kitabındaki öykülerin yanı sıra yazarın süreli yayınlarda kalmış öykülerini de tematik açıdan incelemek amaçlanmıştır. Öykülerin tematik incelemesi sosyal ve bireysel temalar olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Meral Çelen yazdığı öykülerle kadının var olma çabasının edebiyat dünyasında yer almasına katkıda bulunmuştur. Yazar öykülerinde hem Anadolu kadınının trajedisine hem şehirli kadının ayakta kalma çabasına yer vermiştir. Kadının toplum hayatında, iş yerinde, evde karşılaştığı zorlukları ele alan yazarın hayatından izleri öykülerinde görmek mümkündür. Kadın dünyasına ait izlenimlerini öyküleştiren yazar içinde bulunduğu durumdan memnun olmayan kadın tipini sıklıkla kullanmıştır.

Keywords
Öykü, tema, sosyal, bireysel, Meral Çelen.