Summary


Türk Kültüründe Evlilik ve Çocuğa Ad Verme Geleneği: Alevi Bektaşi Örneği
Göçebe bir hayat yaşayan Türkler zamanla yerleşik hayata geçmiş ve birçok kültürle etkileşimde bulunmuştur. Kültürel etkileşim, kültürel zenginlikleri ve çeşitlilikleri beraberinde getiren önemli bir etmendir. Farklı etnik milletlerden, kültürlerden ve dinlerden oluşan Türk toplumu; gelenek ve görenekleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, Türk kültürünün geçiş dönemlerini oluşturan “evlilik ve çocuğa ad verme” âdetleri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanoğlunun hayatında önemli bir dönemi temsil eden evlilik ve ad verme eylemleri, törenlerle gerçekleştirilir. Türk kültürünün önemli geçiş dönemleri olan evlilik ve çocuğa ad verme âdetlerinde geçmişten günümüze kadar zamanla bazı değişikliklerin olduğu görülmüştür, ancak bunların temelde aynı kültürden beslenmesi, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilecek kadar benzerlik göstermesini sağlamıştır. Gelenek ve âdetlerin; geçmişin, uzun yılların birikimine ve tecrübesine dayanması Sünnî Türk ve Alevi-Bektaşi toplumlarının kültürel ve geleneksel yönden benzerlikleri beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu durum; Alevi-Bektaşi toplumlarının evlilik ve çocuğa ad verme âdetlerinin, Sünnî Türk toplumunun âdetleri arasında büyük farkların oluşmasının önüne geçmiştir.

Keywords
Kültür, Evlilik, Ad verme, Alevi-Bektaşi