Summary


“Catchword” ve “Catch Letters” Terimleri Üzerine (Anlamı, Kullanım Biçimleri Ve Türkçe Karşılığı).
Sözlükler, her dil kullanıcısının sıklıkla başvurduğu bir kaynaktır. Hazırlanış amaçları ve taşıdıkları nitelikler bakımından sözlükler çeşitli sınıflara ayrılır. Bu ayrımla birlikte sözlüklerin genel olarak birleştikleri ortak noktalar da vardır. Sözlükte aranan bir madde başını sözlük kullanıcısının kolaylıkla bulabilmesi için tasarlanmış olan ve her sözlük kullanıcısının yararlandığı “catchword” ve “catch letters” (gösterge) bu ortak noktalardan biridir. Bu çalışmada sözlüklerde madde başlarını buldurucu işleviyle bildiğimiz ancak Türkiye’de henüz üzerinde çalışma yapılmamış olan “catchword” ve “catch letters” terimleri üzerinde durulacaktır. Bunun için öncelikle yerli ve/veya yabancı dilde yazılmış kimi sözlük ve kaynaklar taranarak “catchword” ve “catch letters” terimlerinin anlamları tespit edilecektir. Bu anlamlardan sözlük bilimi alanıyla ilgili olanı üzerinde daha geniş durulacaktır. Daha sonra ise yakın geçmişten (1890 Lehçe-i Osmanî) başlayarak Arap ve Latin harfli Türkçe sözlüklerdeki “catchword” ve “catch letters” kullanım biçimleri örneklendirilip tasnif edilecektir. Son olarak “catchword” ve “catch letters” terimlerinin Türkçe sözlüklerdeki kullanımı değerlendirilecek ve söz konusu terimler için önerilen Türkçe karşılıklar verilecektir.

Keywords
Terimbilimi, Sözlükbilimi, Türkçe sözlükler, Gösterge