Summary


Yenisey Yazıtlarında Duygu Sözcükleri.
Yenisey Yazıtları, Altay-Sayan bölgesi halkının önde gelen bazı şahsiyetlerinin ölümünden sonra dikilen mezar taşlarıdır. Bu yazıtlarda ölen kişi, kahramanlıklarının yanı sıra eşine, çocuklarına, akrabalarına ve dostlarına doyamadan bu dünyadan göç ettiğini kendi ağzından anlatmaktadır. Yenisey yazıtlarında, birçoğu kalıp ifadelerden oluşan duygu yüklü sözcüklere rastlanmaktadır. Buradan hareketle, Yenisey yazıtlarında duygu anlamı taşıyan bu sözcüklerin söz varlığı içerisinde hangileri olduğunu tespit edip kelimelerin tanıklandığı yerler belirtildikten sonra anlamsal bağlamı daha iyi anlaşılması için bu kavram alanı içerisinde yer alan her sözcükle ile ilgili bir örnek cümle verilmiştir. Ayrıca, sözcükler ile ilgili etimolojilere yer verilip bazı kelimelere dair farklı okumalar da belirtilmiştir. Bu makalede, Yenisey yazıtları üzerine en kapsamlı çalışma olan Erhan Aydın’ın Yenisey Yazıtları adlı eseri temel kaynak olarak alınmıştır.

Keywords
Yenisey Yazıtları, Eski Türk Yazıtları, Söz varlığı, Leksikoloji.