Summary


Dede Korkut Kitabında Akrabalık Adlarının Sıklıkları
Dede Korkut Kitabı Türk dili tarihinin ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. İçerik itibariyle zenginliği zaten bilinen bir gerçektir. Dil incelemeleri yönünden eserde standart bir Türkçenin olmayışından söz etsek de eser sözvarlığı açısından oldukça zengindir. Özellikle akrabalık ve soy ilişkilerine dair adlandırmalar bilindiği üzere Türk dilinde diğer dillere nazaran oldukça gelişmiş ve ileri düzeydedir. Bu akrabalık ve soy adlandırmaları Oğuz Türklerinin en önemli metinlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı’nda da oldukça fazladır. Dede Kokut Kitabı’nın Dresden nüshasında toplam 56 adet akrabalık ve soy ilişkilerini bildiren kelime vardır. Erkekle ilgili akrabalık bildiren kelimelerdeki sıklık, Dede Korkut Kitabı’nda kadınlarla ilgili kelimelerden fazla tespit edilmiştir. Ancak tarihî Türk dilinin gelişimini irdelediğimizde ve eserin yazıldığı XVI. yüzyılı göz önüne aldığımızda “Dede Korkut Kitabı istinsah edildiği dönemde kadına daha fazla yer vermiştir” sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords
Dede Korkut, sözvarlığı, akrabalık, sıklık.