Summary


Köktürk Yazıtları Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler
Köktürk yazıtları, Türk dilinin bilinen en eski yazılı metinleridir. Bundan dolayı yazıtlarda Türk dilinin fonolojik, morfolojik ve leksikal olarak en eski biçimleri bulunmaktadır. Bu biçimler yazıtlardan sonraki dönemlerde bazen değişerek, bazen gelişerek bazen de değişmeyerek kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir. Kıpçak Türkçesi Türk dilinin Orta Türkçe diye adlandırılan döneminin alt kollarından biridir. Bu araştırmada Kıpçak Türkçesinde görülen fonolojik, morfolojik ve leksikal unsurlar ile bunların Köktürk Yazıtlarındaki görünümü ele alınıp işlenecektir.

Keywords
Köktürk Yazıtları, Kıpçak Türkçesi, Tespitler.