Summary


Çok Dilli Bir Sözlük İncelemesi: Tercümanü’l-Lügat
Geçmişte yazılmış olan sözlüklerimizi bugüne kazandırmak ve bu sözlükleri sözlükbilim kuramlarının bakış açısıyla incelemek oldukça önemlidir. Özellikle tarihi sözlükler sözlükbilim alan yazını ile ilgili kuramsal boşluklar nedeniyle kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulamamıştır. Yapılan lisansüstü çalışmalar “sözlükbilimsel inceleme” başlığını taşısa da bu çalışmalar daha çok sözlüklerin çeviri yazıları ile birlikte sözlüğe ilişkin dilbilgisel incelemeler şeklindedir. Dolayısıyla bu tür çalışmalar sözlük-kullanıcı ilişkisi, sözlüğün yapısı ve işlevleri gibi birçok bilinmesi gereken özellikleri üzerine kapsamlı bilgiler vermemektedir. Kullanıcı dostu sözlüklerin hazırlanabilmesi için kapsamlı sözlük incelemelerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Aarhus Üniversitesi Sözlükbilim Merkezi araştırmacıları tarafından geliştirilen “Sözlükbilimsel İşlevlerin Çağdaş Kuramı (The Modern Theory of Lexicographic Functions) yöntem olarak benimsenmiş ve Tercümânü’l-Lügat (TL) üzerinde uygulanmıştır.

Keywords
Tercümânü’l-Lügat, çok dilli sözlük, sözlükbilim, sözlükbilimsel inceleme