Summary


Çini Sanatı Alanında, “Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi” ne Dâhil Edilmesi Önerilen Bir Sanatkâr: Efsane Mehmet
Geleneksel sanatlarımızın yeni ustalar yetiştirmek suretiyle yaşatılması, geliştirilmesi, korunması, sorunlarının çözülmesi ve geniş kitlelere tanıtılması; aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasın korunması anlamına gelmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı-Seramik/Çark-Torna/Çini Sanatkârı olan Efsane Mehmet(Mehmet Yıldırım); yaşadığımız çağda Geleneksel Kütahya Çiniciliğinin yaşatılmasına, geliştirilmesine, korunmasına, sorunlarının çözülmesine ve tanıtılmasına katkı sunan en önemli isimler arasındadır. Geleneksel Kütahya Çiniciliğinin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası alanda tanıtılması, çini sanatkârlarının sorunlarına çözümler bulunması, çark/tornada yaklaşık 4 yılda öğrenilebilen çini form üretimini; ana hatlarıyla yalnızca 35 günde öğretebilmesi gibi konulardaki üstün hizmetleri/başarıları nedeniyle, bazı meslektaşlarının yakıştırmasıyla, ortalama 2005-2006 yıllarından günümüze; “Efsane Mehmet” lakabı ile anılmakta ve tanınmaktadır. 1990 yılından günümüze kadar “Çini Sanatı(Çinicilik)” alanında 21 profesyonel usta yetiştirmiş, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan onlarca hatta belki de yüzlerce kişinin de “Çini Sanatı” alanında eğitimine/gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Efsane Mehmet’in yetiştirdiği 21 profesyonel ustanın tamamı ve seramik/çini alanında 35 gün ya da daha az bir süre eğitimine katkıda bulunduğu onlarca hatta belki de yüzlerce kişinin oldukça büyük bir kısmı şuanda kendi atölyelerini kurmuş ya da belli seçkin atölyelerde, fabrikalarda görev almıştır. Bazıları kamu ya da özel okullarda seramik/çini öğretmenliği yapmakta, bazıları çeşitli üniversitelerin seramik/çini bölümlerinde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. Efsane Mehmet, “Çini Sanatı”nı hammadde hazırlama aşamasından sırlı fırın aşamasına kadar tüm unsurlarıyla ustalık derecesinde yapabilen oldukça az sayıdaki sanatkârlardandır. 1980 yılından beri “Çini Sanatı” alanında aralıksız olarak faaliyette bulunan Efsane Mehmet’in; bahsi geçen ve bu çalışmada aktarılacak diğer özellikleriyle Unesco’nun “Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi” ne öncelikli olarak dâhil edilmesi önerilmektedir.

Keywords
Efsane Mehmet, Seramik Sanatı, Çini Sanatı, Unesco, Yaşayan İnsan Hazineleri