Признаки Богатырства В Героических Эпосах
(Kahramanlık Destanlarında Kahramanlık Belirtileri )

Yazar : Kamalbay Palimbetov Sarsenbaeviç   Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 128-134


Özet
Makale, Orta Çağ "Büyükbaba Korkut Kitabı" ve Karakalpak kahraman destanı "Koblan" ın yazılı anıtının destansı motiflerini araştırıyor. Yazar, karşılaştırmalı bir formda, bir batrın mucizevi doğumunu, erken yaşta güçlü bir kuvvetin tezahürü, bir at ve askeri zırh seçimi, güzel bir kızın belirlediği koşulların yerine getirilmesini inceler.

Anahtar Kelimeler
kahramanca imaj, arsa, kompozisyon, fikir, destan motifi.

Abstract
The article explores the epic motifs of the written monument of the Middle Ages “The Book of Grandpa Korkut” and the Karakalpak heroic epic “Koblan”. The author in a comparative form examines in the story the miraculous birth of a batyr, from an early age the manifestation in him of a powerful force, the choice of a horse rider and military armors, the fulfillment of the conditions set by a beautiful girl.

Keywords
heroic image, plot, composition, idea, epic motif.